საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მიმდინარე წლის 21 მარტს იწყებს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას, რომელიც გაგრძელდება 11 აპრილის ჩათვლით.